werkwijze

Werkwijze mediation (algemeen)
Het eerste gesprek (het intakegesprek) met de partijen die hun geschil via mediation willen oplossen is individueel, vrijblijvend en kosteloos. We maken met elkaar kennis en u krijgt algemene uitleg over mediation. Ook gaan we na of het conflict zich leent voor mediation en of de bereidheid om het geschil via mediation op te lossen er daadwerkelijk is. De inhoud van de mediationovereenkomst met het daarbij behorende reglement wordt met u doorgenomen. Er is uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen. Na afloop van dit oriënterende gesprek beslist u of u verder wilt met JANSEN mediation. De verdere gesprekken zijn gezamenlijk.

Werkwijze echtscheidingsmediation
Het doel van echtscheidingsmediation is om samen uw scheiding regelen met zoveel mogelijk ‘eigen’ afspraken, dus passend bij uw persoonlijke situatie en wensen. Ook bij deze vorm van mediation is het eerste gesprek vrijblijvend en kosteloos. Daarna volgen er circa 3 tot 5 gesprekken met een duur van anderhalf tot twee uur, waarin alle te regelen zaken aan de orde komen. Er zal geinventariseerd worden wat u samen aan bezittingen en schulden heeft en wat uw wensen over de verdeling zijn. Dit is een vrij zakelijk deel. Verder is er een apart gesprek over de zorg- en kostenverdeling voor de kinderen. De overige gesprekken kunnen gaan over onderwerpen waarover u bijvoorbeeld samen nog nader wilt overleggen. In het laatste gesprek wordt het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan ondertekend. In deze stukken worden de gemaakte afspraken vastgelegd. De advocaat dient vervolgens het verzoekschrift in bij de rechtbank (Bianca Jansen werkt nauw samen met een gerenommeerd advocatenkantoor). Zodra na een aantal weken de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ontvangen, tekenen partijen nog een akte van berusting. Na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand is de scheiding officieel een feit.