mediation

Wat is mediation?
Bij mediation proberen partijen tijdens gezamenlijke gesprekken en onder begeleiding van een mediator hun conflict op te lossen. De mediator is niet degene, die de oplossing voor u bedenkt. De mediator is een neutrale en onafhankelijke procesbegeleider, die ervoor zorgt dat de communicatie tussen partijen, die door het conflict verstoord kan zijn geraakt, weer op gang komt. Het is belangrijk om van de ander zijn of haar kant van het verhaal te horen. Als u weet hoe de ander het probleem beleeft, kan dit bijdragen tot begrip, waardoor een oplossing dichterbij komt.

Samen zoeken
Verder worden partijen tijdens de gesprekken gestimuleerd tot overleg, waarbij alle belangrijke wensen voor de toekomst aan de orde komen. U moet dus zelf aan de slag! Het samen zoeken naar een oplossing, die beiden tevreden stelt, komt over het algemeen ook de onderlinge relatie ten goede.

Naar goede verstandhouding
Mediation is daarmee bij uitstek geschikt als u beiden de wens heeft om een goede verstandhouding te hebben, bijvoorbeeld in uw rol als collega, buurman/-vrouw, ex-partner, broer of zus.

Het mediationproces is informeel, flexibel en toekomstgericht.

Doordat partijen zich bij aanvang verplichten tot geheimhouding, blijkt het gemakkelijker te zijn tijdens de gesprekken vrijuit te praten over ieders beweegredenen en wensen. Dat kan een verrassende omslag teweeg brengen.