wanneer?

Wanneer wel en wanneer niet?
Mediation is geschikt bij eigenijk alle soorten conflicten. Belangrijkste uitgangspunten zijn, dat beide partijen bereid zijn om hun geschil op te lossen via mediation en dat ze daadwerkelijk gemotiveerd zijn om toe te werken naar een oplossing. Voelt één van de twee partijen niks voor mediation, dan heeft het geen zin om ermee te starten. Ook als de zaak al te zeer geëscaleerd is of er sprake is van een strafbaar feit of geweld, is mediation niet mogelijk.

Mediation en echtscheiding
Het doel van echtscheidingsmediation is: samen in overleg afspraken maken over hoe u uw scheiding wilt regelen. Bianca Jansen begeleidt de gesprekken tijdens het gehele proces. Zij zorgt ervoor dat de communicatie op gang blijft en uw beider wensen voor de toekomst aan de orde komen. De gemaakte afspraken worden op papier gezet (in het ouderschapsplan voor zover het de kinderen betreft. Overige afspraken worden vastgelegd in het convenant). Van belang is, dat u en uw partner in ieder geval ‘on speaking terms’ met elkaar zijn en dat u beiden in overleg tot afspraken wilt komen.

Het loopt vast

Het kan natuurlijk gebeuren, dat gaandeweg het mediationtraject blijkt, dat u er toch niet samen uitkomt. De gesprekken kunnen vastlopen omdat één of beide partijen niet meer verder willen praten. De basis van mediation is vrijwilligheid. U kiest vrijwillig voor mediation, maar hebt ook de vrijheid om de mediation op een bepaald moment te stoppen.