waarom?

MEDIATION BIEDT ALLE PARTIJEN VOORDEEL

Tijdbesparend
Een mediationtraject is een kwestie van weken, terwijl een gerechtelijke procedure een veel langere periode in beslag neemt. Dit kan vaak maanden of zelfs jaren duren.
Kostenbesparend
Het uurtarief van een mediator ligt lager dan dat van een advocaat. Bovendien worden de kosten van mediation vaak op fifty-fiftybasis gedeeld door partijen (tenzij men anders overeenkomt).
Actieve inbreng van partijen
U beslist samen welke oplossing voor u beiden bevredigend is. Dit werkt beter dan een van hogerhand opgelegde beslissing.
Creatieve oplossingen mogelijk
Doordat u niet gebonden bent aan strikt juridische kaders, zijn creatieve en praktische oplossingen mogelijk. Uiteindelijk is een “maat”-oplossing toch wat u het beste past?
Toekomstgericht
Iedere oplossing heeft betrekking op de toekomst en is gericht op een goede onderlinge verstandhouding, omdat u om één of andere reden straks toch samen verder wilt (of moet).
Vertrouwelijk en besloten
Door de vooraf afgesproken geheimhoudingsverplichting, die is vastgelegd in de mediationovereenkomst,  is het voor iedereen gemakkelijker om vrijuit te praten.