Echtscheiding en mediation

Mediation bij echtscheiding? Een goed idee! Juist om een 'vechtscheiding' te voorkomen is het belangrijk dat u samen en in overleg uw zaken regelt. Dat is geen gemakkelijke opgave in een periode waarin emoties hoog op kunnen laaien, maar u hoeft het niet alleen te doen. U wordt ondersteund door een gespecialiseerde familie-mediator. Juist als er kinderen zijn en u daardoor als ouders altijd met … [Lees meer...]

Echtscheiding en kinderen

Een scheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis en kan hun leven flink op zijn kop zetten. De periode voor, tijdens en na de scheiding kan voor kinderen heel verwarrend zijn. Hun vertrouwde basis valt weg. Soms voelen (vooral jonge) kinderen zich zelfs schuldig aan de scheiding. Aan de ouders de taak hun kinderen tijdens deze periode goed te begeleiden. Ga met de kinderen in gesprek en … [Lees meer...]

Is scheiden duur?

Het regelen van een echtscheiding kost geld. Naast de kosten van de mediator heeft u te maken met griffierecht en de kosten van het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank door de via de mediator ingeschakelde advocaat. Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen, dan is het mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen (een zogenaamde toevoeging). U betaalt dan … [Lees meer...]